Random

You are currently browsing the archive for the Random category.

Ok, Netflix funkar bara med silverlight, silverlight finns inte för GNU/Llinux (moonlight funkar inte med netflix) så ni förstår att det här kommer att bli smutsig.

Någon har tydligen packat i hop en patchad version av wine tillsammans med firefox för windows, silverlight och netflix. Denna oheliga sörja finns i ett Ubuntu PPA. Du måste ha netflix på din Wheezy-burk. Så här gör du (som root):

apt-add-repository ppa:ehoover/compholio
sed -i 's/wheezy/lucid/g' /etc/apt/sources.list.d/ehoover-compholio-wheezy.list
dpkg --add-architecture i386
apt-get update && apt-get install netflix-desktop
echo ttf-mscorefonts-installer msttcorefonts/accepted-mscorefonts-eula select true | debconf-set-selections

Sedan kan du starta netflix-desktop. Första gången du kör kommer den att köra in en massa guck, sedan kan du logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenbord.

Gör på egen risk och ha så kul

 

Jag hittade vecka.nu och tänkte att det där kan jag också göra, fast lite bättre :). Så jag skrev ett litet api i php som antingen ger dig dagens veckonummer eller räknar ut vilken vecka det var/kommer att vara för ett givet datum:

http://mickenordin.se/vecka/api.php

Om man inte ger något datum, eller ger ett felaktigt format får man dagens veckonummer. Om du vill räkna ut vilken vecka ett visst datum infaller i framtiden kan du göra det genom att skicka med en tidsstämpel. Om du t.ex. vill veta vilken vecka dagens datum infaller om 4000 år kan du göra så här:

http://mickenordin.se/vecka/api.php?date=6012-12-8T13:37:37

eller om du vill veta vad det var för vecka när jag föddes:

http://mickenordin.se/vecka/api.php?date=1978-11-03

Godkända tidsstämplar hittar du här: http://php.net/manual/en/datetime.formats.php och här är koden:


<?php
/*
* api.php
*
* Copyright 2012 Micke Nordin <mik@elnord.in>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
* MA 02110-1301, USA.
*
*
*/

?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
<title>Veckonummer</title>
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=utf-8″ />
</head>

<body>
<?php
$date = strtotime( htmlentities($_GET[’date’],ENT_QUOTES,”UTF-8″) );
if ($date === FALSE) {
$date = date(”U”);
}
?>
<time datetime=”<?php echo date (”Y”, $date); ?>-<?php echo date (”m”, $date); ?>-<?php echo date (”d”, $date); ?>”><?php echo date (”W”, $date); ?></time>
</body>

</html>

Spotify har släppt en liten widget som spelar en sång på din site. Jag gjorde en liten javascriptsnurra som slumpar fram en av (i det här fallet) tio sånger vid varje omladdning av sidan:

 

<snip/>    
<iframe id="ifrm" style="width:300px; height:380px;" frameborder="0"></iframe>   
<script type="text/javascript">
    var index = Math.floor(Math.random()*10);
    var mySongs = new Array("spotify:track:1CQRE2P1LayKGgEi4avXBz",
    "spotify:track:4YGv1AqHS3XjU9fdwNAXbi",     
    "spotify:track:3NTCBbWlJJwyBKE5yZWRNS",     
    "spotify:track:5UXZ1YyRShdIpQWsQFtEte",     
    "spotify:track:3rm4w9pTGzKnTbQHDVJQAM",     
    "spotify:track:5JB3tszu71p72GKWAiNz6i",     
    "spotify:track:48QklY2QrV113p4oTEaDf2",     
    "spotify:track:6xcDTWcvn8I87hmY3mK2rU",     
    "spotify:track:6xhEQmrVvtpEdw5mfySgJw",     
    "spotify:track:5h5reMGNpL19vdn5wMkbNn");     
    var myfrm = document.getElementById("ifrm");     
    myfrm.setAttribute('src', 'https://embed.spotify.com/?uri=' + mySongs[index]);   
</script>
<snip/>

Så här blir resultatet:


Jag har slutat försöka komma i håg mina lösenord, eftersom min enda chans att göra det är att ha samma lösenord överallt och dessutom måste det i så fall vara enkelt. I stället använder jag nu ett lösenordshanteringsystem som synkar mina lösenord till alla mina datorer, telefoner och plattor och sparar lösenorden i en krypterad databas, det gör att jag numer bara behöver komma i håg ett lösenord (till den krypterade databasen) och kan ha långa, komplicerade och framförallt unika lösenord överallt.

Jag har bestämt för egen del att mina lösenord ska vara minst 25 tecken långa, bestå av stora och små bokstäver (asci) samt siffror och tecknen _ och -. Mitt lösenordhanteringssytem klarar av att generera sådanna lösenord åt mig med äkta randomness men ibland behöver jag göra det manuellt och har då hittat ett bra knep i form av ett skalkommando:

 tr -dc A-Za-z0-9_- < /dev/urandom | head -c 25 | xargs

Om man håller sig till ett sånt här system så hoppas jag att man slipper bli inblandad i sådana pinsamheter som en del journalister varit den sista tiden.

AppMakr är ett roligt webgränssnitt för att bygga mobilappar, den har stöd för Android, iOS och Windows Phone och är helt gratis. Bara att skapa ett konto och sätta i gång att sätta ihop rss-feeds till en egen native app.

 

Själv byggde jag en ego-app för android  på fem minuter blankt 🙂

Tipstacket går till @pernillarydmark.

« Older entries § Newer entries »

Switch to our mobile site

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin