Okategoriserade

You are currently browsing the archive for the Okategoriserade category.

Jonas Gardell är lyrisk över Mesopotamiens rättsystem och Hammurabis lagar i dagens Sydsvenskan. Om man bortser från de uppenbara faktafelen i artikeln (som att de första städerna skulle ha uppkommit i mesopotamien för 6000 år sedan och att Hammurabis lagar skulle ha förbjudit mord, vilket de inte gör, trots att de föreskriver dödstraff för inte mindre än 35 andra förseelser) så finns det ändå mycket man kan invända mot Jonas Gardells vurm för överhetstro och tilltro till lagen som norm för rättsmedvetandet, snarare än rättsmedvetandets normerande inverkan på lagarna.

Om ni inte redan visste det så är Hammurabis lagar källan för "öga för öga, tand för tand" och är en lagtext som föregår bibelns bud med ca 500 år. Vi befinner oss alltså i bronsåldern. Där befinner sig också Jonas Gardells syn på internet.

Jag tycker Gardells text är helt vansinig, men jag är glad att han skrivit den, för det visar nämligen vilka människor som befinner sig på andra sidan när kampen om våran frihet och våra rättigheter nu står. Jag kan faktiskt inte ens kritisera texten på något bra sätt, den är helt enkelt så uppåt väggarna att jag inte vet riktigt var jag skall börja. Här kommer därför lite random kommentarer.

Det hebreiska ordet choq som används för gräns kan också betyda lag, ordning. Gud skapar ordning i kaos genom sin lag, genom att sätta gränser. Stranden är en gräns för havet, gryningen är en gräns för natten. När man lovsjunger staden är det ofta dess murar man prisar. Muren, gränsen, lagen som skyddade mot kaos.

För att lagen skulle kunna upprätthållas krävdes en makt, en gud eller en myndighet som på gott och ont kunde se till att dessa gränser efterlevdes.

Jag vet inte, att prisa instängdhet, makten och gud är helt enkelt främmande för mig. Jonas ord talar bäst för sig själv tycker jag.

Av olika anledningar uppstår det ibland tillstånd där lagen inte kan efterhållas, det kan vara exempelvis krig, naturkatastrofer eller i en storstad något så banalt som ett längre elavbrott – tillstånd då den överenskommelse vi har om hur vi uppför oss gentemot varandra upphör att gälla. Vad som händer då är alltid samma sak: människan förvandlas i skydd av sin anonymitet och sin mängd till pöbel.

När det sker kan hon göra sig skyldig till snart sagt vilka brott som helst eftersom hon inte riskerar att straffas, hon kan också hetsas till handlingar och grymheter hon under normala fall skulle stå helt främmande inför.

Det är exakt den situation som nu uppstått via internet.

Det gör att en sajt som The Pirate Bay kan tillgängliggöra obduktionsbilder på de mördade barnen i Arboga och håna barnens far när han vädjar till dem att låta bli.

Ok, är inte problemet att tingsrätten inte hemligstämplade bilderna? Är det nu förkastligt att utnyttja offentlighetsprincipen, en grundbult i demokratin?

Det gör att man utan risk för påföljd kan hota med att skära halsen av mig och i detalj beskriva hur man ska skända mitt lik.

Natruligtvis är detta hemskt, men jag gissar att det varit värre att få samma hot genom snigelposten. Den är tyvärr lika anonym som ett e-brev (om inte den som hotar är vänlig nog att skriva under med namn och adress) och därtill kan inte staten övervaka den på det sätt som man gör med e-posten…

Det gör att man utan att betala för sig kan tillgodogöra sig arbete som jag och andra författare och artister utfört, och ännu värre: utan att fråga oss om lov.

Att utföra ett arbete garanterar inte betalning, man måste också  utföra ett arbete som någon vill betala för om man skall få några pengar. Detta missas ofta i debatten. Artister måste precis som alla andra hitta en sysselsättning som det går att ta betalt för, det går inte att ta betalt för plastskivor längre, tyvärr. Håll konserter! Gäller frågan författare har nog inget att frukta över huvud taget. Boken är inte död!

Ett pöbelvälde står för allt det lägsta hos människan. Att romantisera pöbeln är bedrägeri, att lisma för den och försöka vinna dess gunst är ryggradslöst.

De som Gardell kallar "pöbel" är du och jag. Och han menar det! FYI jag är inte anonym, mickenordin.se är inte bara slumpvis utvalda bokstäver som slängts ihop.

Demokrati handlar om att öppet kunna tillhöra partier, kyrkor och intresseorganisationer, att öppet kunna uttrycka sina åsikter utan att riskera att trakasseras.

Det är den direkta motsatsen till det pöbelvälde sådana som Karl Sigfrid och Tele2-chefen Niclas Palmstierna vill skapa utrymme för.

Det är uppenbart att Gardell är livrädd för att vi medborgare är på väg att ta makten i våra egna händer, att det inte längre är gammelpartier (och kyrkan!) som har oinskränt makt längre. Nu finns det individer som vaktat upp och yrvaket märker att de är del av en gemenskap och att de lika gärna kan ta makten själva, i stället för att överlämna den till överheten som hållt dem sövda.

Ända sedan de tidigaste hög-kulturerna, i Mesopotamien mellan floderna Eufrat och Tigris då det växte fram städer som hade ett reglerat -politiskt styre och någon form av armé och ordningsväsende, har vi haft lagar som reglerar på vilka villkor människan skall leva samman och en överhet som kan se till att -lagarna efterlevs. I antiken uttryckte man det med att Gud satt gränser för kaos.

Det är vi människor som bör ha rätt att tillsammans bestämma vilka regler vi skall leva efter. För fyra år sedan var det inte olagligt att fildela upphovsrättskyddat material, det är ni, inte vi som ändrar på reglerna. Det är ni, inte vi, som inför ett övervakningssamhälle där staten försöker detaljstyra medborgarna i stället för att medborgarna skall styra staten.

De gränserna måste upprätthållas för att inte kaos åter ska breda ut sig, för att inte den anonyma pöbeln med sina övergrepp ska ha makten.

Jonas Gardell, regeringsformens första paragraf inleds så här:  "All offentlig makt i Sverigeutgår från folket.", det kallas demokrati, inte pöbelvälde… Det är uppenbart att det inte är några frihetsälskare med höga ideal som finns på den andra sidan, här är det personer som tycker att det är statens uppgift att säkra deras inkomst, oavsett om de utför ett arbete som någon vill betala för eller ej, och oavsett om det innebär massövervakning av en förtryckarregim.

Jag har skrivit en rätt användbar extension till MediaWiki med benägen hjälp av David Öhlin. Det programtillägget kan ändra vilka tabbar som visas för en användare som kommer till din wiki:

Att skriva extensions till MediaWiki är både enkelt och kul. MediaWiki är skriven i PHP, så det är en förutsättning att du kan det språket för att kunna hacka MediaWiki. Jag tänkte här gå igenom ett enkelt exempel på hur man kan göra för att skriva en egen extension. Här blir exemplet en extension som låter dig byta logo direkt på wikin (om du nu skulle vara som google och vill byta logo ofta 8) ).

En enkel extension för MediaWiki består av tre delar, varav två är obligatoriska för funktionen. Först måste du få MediaWiki att köra din extension. Det kan du göra på två sätt, antingen via arrayen $wgExtensionFunctions, eller via en av MediaWikis hooks. Jag kommer inte gå igenom hooks här, men du kan kolla själv på mediawiki.org:

I stället kommer jag använda den första metoden. Jag börjar med att bestämma vad min funktion skall heta, i det här fallet bir det "setLogo". Jag lägger sedan till den i ExtensionFunctions arrayen:

$wgExtensionFunctions[]='setLogo'; //Register function

Nästa steg blir att tala om för MediaWiki att du har skrivit en extension och få wikin att visa information om den på specialsidan "Special:Version". Det görs med arrayen $wgExtensionCredits:

$wgExtensionCredits['other'][] = array(
    'name' => 'SetLogo',
    'version' => 0.1,
    'author' => 'Micke Nordin',
    'url' => 'http://mickenordin.se/',
    ‘description’ => 'Easy interface for changing logo',
);

Ovanstående är väl rätt självförklarande, man beskriver helt enkelt sin extension.

Slutligen måste du skriva din funktion:

function setLogo()
{
    $logoURL = Article::newFromId(Title::newFromText("Mediawiki:LogoURL")->getArticleId());
    if(isset($logoURL)) //If that worked
    {
        global $wgLogo;
        $wgLogo = $logoURL->getRawText(); //Set $wgLogo to the URL on that page
       
    }
   
    return true;
}

Jag har bestämt att jag vill lagra URL till min logo på en sida i MediaWiki-namnrymnden kallad "MediaWiki:LogoURL". Jag använder metoden Article::newFromId för att skapa ett objekt av typen Article som jag lagrar som $logoURL. newFromId tar ett idnummer för en artikel som argument och jag använder metoden getArticleId() på ett nytt objekt av typen Title som jag skapar med metoden newFromText där parametern är namnet på sidan jag vill läsa in. Kanske finns det ett enklare sätt att skapa ett objekt av typen Article, jag vet inte. Sedan kollar jag om objektet har skapats korrekt. Om det inte gjort det kan det t.ex. bero på att sidan vi vill hämta url:en från inte är skapad ännu. Därefter ändrar jag värdet på den globala varibeln $wgLogo som innehåller sökvägen till logon. Det gör jag med den nya metoden getRawText(). Metoden är så ny, att den bara funkar med utvecklingsversionen av MediaWiki och inte den sensste stabila utgåvan som i dagsläget är 1.14.0. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att ens extension alltid bör returnera true. Klart! Nu kan man lägga in den fullständiga sökvägen till en bild man vill ha som logo på wikisidan MediaWiki:logoURL och sedan kommer MediaWiki att visa den bilden som logo i de skins som har en sådan. Allt som allt ser koden ut så här:

<?php

$wgExtensionFunctions[]='setLogo'; //Register function

$wgExtensionCredits['other'][] = array(
    'name' => 'SetLogo',
    'version' => 0.1,
    'author' => 'Micke Nordin',
    'url' => 'http://mickenordin.se/',
    ‘description’ => 'Easy interface for changing logo',
);

function setLogo()
{
    $logoURL = Article::newFromId(Title::newFromText("Mediawiki:LogoURL")->getArticleId());
    if(isset($logoURL)) //If that worked
    {
        global $wgLogo;
        $wgLogo = $logoURL->getRawText(); //Set $wgLogo to the URL on that page
       
    }
   
    return true;
}

Du installerar programtillägget som vanligt genoma att placera koden i extensionsmappen på servern och lägga sedan använda require_once för att inkludera filen i LocalSettings.php. I det här fallet blir det:

 require_once "$IP/extensions/setLogo/setLogo.php";

om du lagt filen i en mapp kallad "setLogo" i din extensionskatalog och sdan döpt filen till "setLogo.php".

Se även:

Läs även andra bloggar om , ,

I dag är det Earth Hour mellan klockan 20.30 och 21.30. Earth Hour är ett initiativ som Världsnaturfonden tagit och som har målet är att en miljard människor över hela jorden ska delta genom att släcka ljuset under en timme. Givetvis kommer jag och min familj att delta och för min (och eran del) innebär det att den här bloggen kommer ligga nere eftersom jag förutom att släcka ljuset även kommer stänga av mina servrar. I stället kommer jag skicka all webbtrafik vidare till min mobiltelefon. Det känns ok att ha den i gång eftersom den går på batterier. Hur ska du uppmärksamma Earth Hour?

Se även

Läs även andra bloggar om , ,

Jag har blivit utmanad av Magnus borta på Testimony of the spade. Utmaningen började här och går ut på att man ska lista 12 låtar som betytt något för en, eller på nått annat sätt säger något om ens person.  Jag tänker göra en kronologisk lista, och det blir mycket punk eftersom punken prägat mig i många avseenden. Så här kunde jag se ut back in the day (obs, bilden är från en skolresa och jag hade inget tapetklister att sätta upp kammen med, därför ser den lite hängig ut):

Ok, här kommer listan:

1. Sucidal Tendencies – Possessed to skate

Jag har inte lyssnat mycket på Suicidal Tendencies, men när jag var 8-9 år började jag skejta tillsammans med de andra ungarna på gårde. De stora, tuffa, grabbarna som också skejtade lyssnade på Suicidal Tendencies och det var första gången jag förstod att musik måste spelas snabbt och högt för att vara bra.

2. Ebba Grön – Totalvägra

Som för så många andra började det på riktigt med Ebba Grön. När det var dags för mig att mönstra lät jag bli att åka in på fem kallelser, vilket resulterade i att min stackars mor fick ett brev, som hon måste åka och kvittera ut nere på polisstationen. I brevet stod det att polisen skulle söka mig i och utanför hemmet och jag inte åkte och mönstrade. Min mor började gråta, och jag åkte och mönstrade :).

3. Asta Kask – Inget ljus

 Från Ebba Grön gick jag vidare till annan svensk punk. Asta Kask hör fortfarande till de stora favoriterna.

4. Charta 77 – Ensam kvar

Ett tag i mitt liv gick allt ut på att åka på konserter med polarna, Charta 77 är nog det band jag sett flest gånger.

5.  The Exploited – Punks not dead

När jag blev punkare på riktigt i nian, var punken redan död, vilket bevisades av The Exploited som skrev låten "Punks not dead", i videon ser man dock tydigt dödskallarna och liken 😉

6. Dead Kennedys – Kill the Poor

Efter den svenska punken kom den utländska vilket både The Exploited och Dead Kennedys representerar, liksom nästa låt.

7. The Misfits – Halloween

Vad ska man säga? Misfits är ju bara dödscoola.

8. Ramones – Sheena is a Punk rocker

Ramones hör verkligen till favoriterna, det går inte många dagar utan att jag lyssnar på dem.

9. NOFX – Don’t call me white

Trots att jag både skejtade och lyssnade på punk, var det faktiskt min syrra som fick in mig på skate-punk. Första gången jag såg NOFX live tyckte jag faktiskt inte att det var så bra. Det tog dock inte lång tid innan jag ändrade mig.

10. Imperiet – Innan himlen faller ned

Efterhand förstod jag naturligtvis att det inte bara var farten, attityden och ljudvolymen som var viktig. Mycket av det som är fantastiskt med punken är förstås också texterna. Dessa tog Thåström med sig till Imperiet också.

11. The Cranberries – No Need to Argue

Nu är det snart slut på de tolv låtarna och jag måste ju få med lite annat än punk också. The Cranberries var mycket viktiga för att odla tonårsångesten.

12. Hole

Jag han knappt igenom tonåren på tolv låtar, jag får kanske återkomma senare med musik som varit viktig för mig på senare år. Hole känns ändå som en bra avslutning.

Nu vill jag skicka utmaningen vidare till wikipediakompisar Grillo, Calandrella, StefanB, Fluff och Joakim (jag har inte glömt er andra, men nu var det förfärligt länge sedan ni skrev nått på era bloggar, ni får dock gärna svara).

Igår blev det ett inlägg om min nya gästbok som jag skrivit i PHP. I dag blir det en update på den fronten. Jag har nu förbättrat skyddet mot SQL-injektioner och lagt till en funktion som skickar e-post till en e-postadress som man kan specificera i vars.php. I den finns nu mera de tre variablerna:

//E-mail settings
//$to = "user@domain.com";
//$subject = "Your subject here";
//$message = "Your message here";

För att starta funktionen ändrar du bara så att din e-postadress finns mellan citattecknen vid //$to och skriver sedan ditt ämne på samma sätt vid $subject och naturligtvis ditt meddelande vid $message slutligen tar du bort de dubbla snedsträcken som förgår de tre variablerna, då kommer gästboken att skicka ett mejl till dig så snart en ny kommentar lämnats. Det förutsätter dock att du har en mejlserver på din maskin och att du har den uppdaterade versionen av koden som finns här:

Se även:

Läs även andra bloggar om , , ,

« Older entries § Newer entries »

Switch to our mobile site

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin