november 2013

You are currently browsing the monthly archive for november 2013.

Jag har tidigare gått igenom hur man sätter upp ett replikerat filsystem med GlusterFS och även noterat hur man gör för att lägga till och ta bort servrar ur konfigurationen.

Hur gör man då när man har ett klustrat filsystem, men inte vill att kreti och pleti skall kunna ansluta till det? Jo, fär att hindra att andra servrar går med i klustert gör man så här på en av de ingående klusternoderna:

gluster volume set replvolume auth.allow 10.0.0.100,10.0.0.101,10.0.0.102

Om man även vill hindra klienter från att ansluta utan tillåtelse måste man använda en brandvägg så som iptables. Varje brick får sin egen port, så det är ganksa enkelt att fixa. Kolla först vilken port din brick använder:

[root@glustersrv1 ~]# gluster volume status replvolume
Status of volume: replvolume
Gluster process                     Port  Online Pid
------------------------------------------------------------------------------
Brick glustersrv1:/export/sdb1/brick         49152  Y    3218
Brick glustersrv3:/export/sdb1/brick         49152  Y    4387
NFS Server on localhost                 2049  Y    23745
Self-heal Daemon on localhost              N/A   Y    23752
NFS Server on glustersrv3               2049  Y    4659
Self-heal Daemon on glustersrv3            N/A   Y    4667

Här ovan är det alltså 49152 som används, så börja med att tillåta dina legitima klienter: (i det här fallet 10.0.0.200 och 10.0.0.201):

iptables -A INPUT -p tcp --dport 49152 -s 10.0.0.200 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 49152 -s 10.0.0.201 -j ACCEPT

När det är klart kan du börja blocka:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 49152 -s 10.0.0.0/24 -j REJECT

Du behöver göra det här på alla ingående servrar.

Förra veckan gick jag igenom hur man kan sätta upp ett replikerat filsystem med GlusterFS. Om du behöver lägga till ytterligare en server i den setupen visar det sig vara mycket enkelt:

gluster volume add-brick replvolume replica 3 glustersrv3:/export/sdb1/brick

Notera här hur jag räknar upp antalet replicas till tre från förra veckans två, missar du det kommer det inte att funka.

Säg att du nu behöver ta bort glustersrv2 från ditt klustrade filsystem, då gör du bara så här:

gluster volume remove-brick replvolume replica 2 glustersrv2:/export/sdb1/brick
gluster peer detach glustersrv2

Notera återigen hur jag nu räknar ned antalet replicas. Klart! Du har nu lagt till en server och tagit bort en annan .

Jag har en Samsung Galaxy S4 som håller på att driva mig till vansinne med sina WIFI-problem. Problemen består i att den tappar uppkopplingen inom ramen för några sekunder och alltså ständigt håller på att koppla upp och ned utan att egentligen någon gång vara uppkopplad. You see the problem, right?

Så jag har testat både det ena och det andra på både min telefon och router, men det som tillslut verkar ha löst problemet var att på min router (en Netgear WNR3500L med Tomato Firmware) stänga av WMM, Wireless Multimedia Extensions. Det hjälper ju mig inte på jobbet, eller nån annanstans och Samsung borde verkligen fixa sin telefon, men nu är den iaf användbar när jag är hemma.

Switch to our mobile site

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin