oktober 2011

You are currently browsing the monthly archive for oktober 2011.

Jag har slutat försöka komma i håg mina lösenord, eftersom min enda chans att göra det är att ha samma lösenord överallt och dessutom måste det i så fall vara enkelt. I stället använder jag nu ett lösenordshanteringsystem som synkar mina lösenord till alla mina datorer, telefoner och plattor och sparar lösenorden i en krypterad databas, det gör att jag numer bara behöver komma i håg ett lösenord (till den krypterade databasen) och kan ha långa, komplicerade och framförallt unika lösenord överallt.

Jag har bestämt för egen del att mina lösenord ska vara minst 25 tecken långa, bestå av stora och små bokstäver (asci) samt siffror och tecknen _ och -. Mitt lösenordhanteringssytem klarar av att generera sådanna lösenord åt mig med äkta randomness men ibland behöver jag göra det manuellt och har då hittat ett bra knep i form av ett skalkommando:

 tr -dc A-Za-z0-9_- < /dev/urandom | head -c 25 | xargs

Om man håller sig till ett sånt här system så hoppas jag att man slipper bli inblandad i sådana pinsamheter som en del journalister varit den sista tiden.

Juliagruppen håller i samarbete med Sida en heldagskonferens (den 26 oktober · 09:00 – 21:00) om nätaktivism: net4change. Du kan se webcasten nedan då det är dags.

Huvudsaklig webcast:

Parallell webcast:

Har du någon gång behövt hämta ut alla ip-adresser som besökt din web? Det har jag. Så här gjorde jag:

egrep '(([1-9]?[0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]?[0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])' /var/log/httpd/*access*log | awk '{ print $2 }' | sort -n -t . -k 1,1 -k 2,2 -k 3,3 -k 4,4 | uniq > access_logged_ips.txt

Easy peasy så sparas alla dina unika besökare i filen access_logged_ips.txt. Notera att dina loggar kan matcha något annat än /var/log/httpd/*access*log, det här exemplet kommer från en webserver med Red Hat på.

Switch to our mobile site

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin