december 2009

You are currently browsing the monthly archive for december 2009.

Jag har nu paketerat despotify för Maemo5 och Nokia N900. Den som har extras-devel förrådet aktiverat på sin telefon kan nu helt enkelt köra:

sudo apt-get update && sudo apt-get install despotify

Sedan är det bara att poppa på bäst du orkar. Det är revision 483 (den senaste) som jag paketerat, det blev möjligt genom att jag också paketerade libao för fremantle.

Se även

Läs även andra bloggar om , , ,

Så här gör man för att fixa en egen programstartare på din Nokia N900, i den här guiden utgår vi från qtspotify som installerades i förra inlägget.

En programstartare är helt enkelt en vanlig textfil som ligger på ett särskilt ställe med ett särskilt namn. För att fixa en programstartare till qtspotify behöver vi helt enkelt en fil kallad /usr/share/applications/hildon/qtspotify.desktop. Den skall innehålla följande:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Name[sv_SE]=qtspotify
Exec=/usr/bin/qtspotify
Icon[sv_SE]=/usr/share/icons/Spotify-3-721626.png
Name=qtspotify
Icon=/usr/share/icons/Spotify-3-721626.png 

För att få iconen måste du lägga den här bilden:

http://www.bjw.me.uk/uploaded_images/Spotify-3-721626.png i /usr/share/icons/

Se även

Läs även andra bloggar om , , , ,

Jag har äntligen lyckats bygga och paketera qtspotify! Qtspotify är alltså en grafisk frontend till despotify skriven i cpp och Qt.

Det var verkligen inte enkelt, men det gick till slut. Stegen liknar mycket de som jag gick igenom i går för att installera despotify, man måste dock ha exakt rätt version av despotify för att qtspotify skall kompilera, revision 439. Jag återger stegen här igen för den som vill bygga själv, den som inte vill kan helt enkelt ladda ned .deb-filen som det länkas till längst ned:

#Libogg
wget http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.1.4.tar.gz
tar xfv libogg-1.1.4.tar.gz
cd libogg-1.1.4
./configure --prefix=/usr
make
fakeroot make install
ldconfig
cd ..

#Libvorbis
wget http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.2.3.tar.gz
tar xfv libvorbis-1.2.3.tar.gz
cd libvorbis-1.2.3
./configure --prefix=/usr
make
fakeroot make install
ldconfig
cd ..

#Openssl
wget https://www.openssl.org/source/openssl-0.9.8l.tar.gz
tar xfv openssl-0.9.8l.tar.gz
cd openssl-0.9.8l
./config --prefix=/usr
make
fakeroot make install
ldconfig
cd ..

#Install other requirements from SDK repo
fakeroot apt-get install zlib1g-dev libtool libgstreamer0.10-dev

#Get despotify
svn co https://despotify.svn.sourceforge.net/svnroot/despotify despotify --revision 439

#Build despotify
cd despotify/src
make
fakeroot make install
cd ../../

#Build qt
wget http://qt.gitorious.org/qt/x11-maemo/archive-tarball/4.6-fremantle
mv 4.6-fremantle qt-x11-maemo.tar.gz
tar xfv qt-x11-maemo.tar.gz
cd qt-x11-maemo
./configure --prefix=/usr -opengl es2 -maemo5
o
yes
make
fakeroot make install
ldconfig
cd ..

#Build qtspotify
git clone git://gitorious.org/qt-labs/qtspotify.git
cd qtspotify
qmake
make

Ok, för er som inte orkar vänta längre kommer här ett färdigt .deb-paket. Jag beskriver inte stegen för att paketera här eftersom jag inte kan detta ordentlig själv ännu.

Först dessa varningens ord: det här är mitt första paket, jag tar inget ansvar för om detta pajjar din telefon. Ok?  Två av programbiblioteken i paketet har konflikter på telefonen redan: libQtCore och libQtGui, vi kommer skriva över dessa med kommandot nedan, men gör det inte om du är rädd för att få en trasig telefon. Med detta sagt kan jag ju dock säga att jag lyssnar på musik just nu på min lur. I paket finns förutom qtspotify också despotify, despotify-simple, despotify-gateway, libdespotify, libQtCore och libQtGui.En annan grej också: qtspotify har inget off-lineläge, så den furbrukar ordentligt med datatrafik, se till att ha en ordentlig dataplan innan du kör igång. Du behöver även ett premiumkonto för spotify, skaffa det också!

http://mickenordin.se/files/qtspotify-0.1-armel.deb

Ladda hem paketet till din telefon, öppna xterm och kör kommandot medan. Du måste ha root-access på telefonen förstås. Navigera till den här sidan med telefonen och installera rootsh: http://maemo.org/downloads/product/Maemo5/rootsh/ sedan kör du kommandot sudo gainroot därefter är du klar att installera paketet.

sudo dpkg -i --force-overwrite qtspotify-0.1-armel.deb

Have fun!

Se även

Läs även andra bloggar om , , , ,

Något som verkligen saknas på min nya Nokia N900 är Spotify. Självklart kommer man då att tänka på despotify, den fria spotifyklienten. Så här gör man för att korskompilera den för Maemo 5:

Börja med att installera Maemo SDK:

wget http://repository.maemo.org/stable/fremantle/maemo-sdk-install-wizard_5.0.py

sudo ./maemo-sdk-install-wizard_5.0.py

Följ instruktionerna på skärmen, det fixar du nog utan vidare instruktioner, om inte kan du läsa mer här.

När installationen är klar kan du starta SDK:n med:

/scratchbox/login

Byt sedan target till armel genom kommandot:

sb-menu

Där väljer du alternativet "Select" och sedan "FREEMANTEL_ARMEL"

Lägg den här patchen i din hemkatalog i SDK:n och döp den till patch1.patch, nano finns att tillgå som textredigerare i SDK:n:

nano patch1.patch

Här är patchen:

Index: src/lib/gstreamer.c
===================================================================
--- src/lib/gstreamer.c    (revision 437)
+++ src/lib/gstreamer.c    (arbetskopia)
@@ -239,17 +239,26 @@
     return 0;
 }
 
+void g_idle_add_x(GSourceFunc function, gpointer data) 
+{ 
+    gst_PRIVATE *priv = (gst_PRIVATE *) data; 

+    GSource *src = g_idle_source_new(); 
+    g_source_set_callback(src, function, data,NULL); 
+    g_source_attach(src, g_main_loop_get_context(priv->loop)); 
+} 
+
 int gstreamer_pause (AUDIOCTX * actx)
 {
     DSFYDEBUG ("%sn", __FUNCTION__);
-    g_idle_add (pause_cb, actx->driverprivate);
+    g_idle_add_x(pause_cb, actx->driverprivate);
     return 0;
 }
 
 int gstreamer_resume (AUDIOCTX * actx)
 {
     DSFYDEBUG ("%sn", __FUNCTION__);
-    g_idle_add (resume_cb, actx->driverprivate);
+    g_idle_add_x (resume_cb, actx->driverprivate);
     return 0;
 }
 
@@ -275,7 +284,7 @@
 
     DSFYDEBUG ("%sn", __FUNCTION__);
 
-    g_idle_add (stop_cb, priv);
+    g_idle_add_x(stop_cb, priv);
     actx->driverprivate = NULL;
 
     return 0;
Index: src/Makefile.local.mk.dist
===================================================================
--- src/Makefile.local.mk.dist    (revision 437)
+++ src/Makefile.local.mk.dist    (arbetskopia)
@@ -7,14 +7,14 @@
 ## Enable additional clients.
 CLIENT_DESPOTIFY = 1
 CLIENT_GATEWAY   = 1
-# CLIENT_MAEMIFY   = 1
+CLIENT_MAEMIFY   = 1
 
 ## Enable Nokia Maemo4 specific code in maemify client.
 ## At least LINUX_BACKEND = gstreamer seems to work with this.
 # MAEMO4 = 1
 
 ## Install prefix
-# INSTALL_PREFIX = /usr
+INSTALL_PREFIX = /usr
 
 ## Specify ncurses include path explicitly. (should contain curses.h)
 # NCURSES_INCLUDE = /usr/local/include/ncursesw
@@ -29,7 +29,7 @@
 # CFLAGS += -DDEBUG_PACKETS
 
 ## Adjust linking flags
-# LDFLAGS += -L/usr/local/lib
+LDFLAGS += -static
 
 ## If you're on Mac OS X and have installed libvorbisfile
 ## via 'port install ..', try uncommenting these lines

Sedan gör du bara så här:
#Libogg
wget http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.1.4.tar.gz
tar xfv libogg-1.1.4.tar.gz
cd libogg-1.1.4
./configure --prefix=/usr
make
fakeroot make install
ldconfig
cd ..

#Libvorbis
wget http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.2.3.tar.gz
tar xfv libvorbis-1.2.3.tar.gz
cd libvorbis-1.2.3
./configure --prefix=/usr
make
fakeroot make install
ldconfig
cd ..

#Install other requirements from SDK repo
fakeroot apt-get install zlib1g-dev libtool libgstreamer0.10-dev

#Get despotify
svn co https://despotify.svn.sourceforge.net/svnroot/despotify despotify --revision 437

#Patch despotify
cd despotify/
patch -p0 < ../../patch1.patch
cd src/

#Build despotify
make
fakeroot make install

När du är klar med dessa steg kan du kopiera /usr/bin/despotify, /usr/bin/despotify-simple, /usr/bin/despotify-gateway och /usr/bin/maemify från SDK:n till motsvarande plats på telefonen.

Se även

Läs även andra bloggar om , , , ,

Switch to our mobile site

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin