maj 2009

You are currently browsing the monthly archive for maj 2009.

Jonas Gardell är lyrisk över Mesopotamiens rättsystem och Hammurabis lagar i dagens Sydsvenskan. Om man bortser från de uppenbara faktafelen i artikeln (som att de första städerna skulle ha uppkommit i mesopotamien för 6000 år sedan och att Hammurabis lagar skulle ha förbjudit mord, vilket de inte gör, trots att de föreskriver dödstraff för inte mindre än 35 andra förseelser) så finns det ändå mycket man kan invända mot Jonas Gardells vurm för överhetstro och tilltro till lagen som norm för rättsmedvetandet, snarare än rättsmedvetandets normerande inverkan på lagarna.

Om ni inte redan visste det så är Hammurabis lagar källan för "öga för öga, tand för tand" och är en lagtext som föregår bibelns bud med ca 500 år. Vi befinner oss alltså i bronsåldern. Där befinner sig också Jonas Gardells syn på internet.

Jag tycker Gardells text är helt vansinig, men jag är glad att han skrivit den, för det visar nämligen vilka människor som befinner sig på andra sidan när kampen om våran frihet och våra rättigheter nu står. Jag kan faktiskt inte ens kritisera texten på något bra sätt, den är helt enkelt så uppåt väggarna att jag inte vet riktigt var jag skall börja. Här kommer därför lite random kommentarer.

Det hebreiska ordet choq som används för gräns kan också betyda lag, ordning. Gud skapar ordning i kaos genom sin lag, genom att sätta gränser. Stranden är en gräns för havet, gryningen är en gräns för natten. När man lovsjunger staden är det ofta dess murar man prisar. Muren, gränsen, lagen som skyddade mot kaos.

För att lagen skulle kunna upprätthållas krävdes en makt, en gud eller en myndighet som på gott och ont kunde se till att dessa gränser efterlevdes.

Jag vet inte, att prisa instängdhet, makten och gud är helt enkelt främmande för mig. Jonas ord talar bäst för sig själv tycker jag.

Av olika anledningar uppstår det ibland tillstånd där lagen inte kan efterhållas, det kan vara exempelvis krig, naturkatastrofer eller i en storstad något så banalt som ett längre elavbrott – tillstånd då den överenskommelse vi har om hur vi uppför oss gentemot varandra upphör att gälla. Vad som händer då är alltid samma sak: människan förvandlas i skydd av sin anonymitet och sin mängd till pöbel.

När det sker kan hon göra sig skyldig till snart sagt vilka brott som helst eftersom hon inte riskerar att straffas, hon kan också hetsas till handlingar och grymheter hon under normala fall skulle stå helt främmande inför.

Det är exakt den situation som nu uppstått via internet.

Det gör att en sajt som The Pirate Bay kan tillgängliggöra obduktionsbilder på de mördade barnen i Arboga och håna barnens far när han vädjar till dem att låta bli.

Ok, är inte problemet att tingsrätten inte hemligstämplade bilderna? Är det nu förkastligt att utnyttja offentlighetsprincipen, en grundbult i demokratin?

Det gör att man utan risk för påföljd kan hota med att skära halsen av mig och i detalj beskriva hur man ska skända mitt lik.

Natruligtvis är detta hemskt, men jag gissar att det varit värre att få samma hot genom snigelposten. Den är tyvärr lika anonym som ett e-brev (om inte den som hotar är vänlig nog att skriva under med namn och adress) och därtill kan inte staten övervaka den på det sätt som man gör med e-posten…

Det gör att man utan att betala för sig kan tillgodogöra sig arbete som jag och andra författare och artister utfört, och ännu värre: utan att fråga oss om lov.

Att utföra ett arbete garanterar inte betalning, man måste också  utföra ett arbete som någon vill betala för om man skall få några pengar. Detta missas ofta i debatten. Artister måste precis som alla andra hitta en sysselsättning som det går att ta betalt för, det går inte att ta betalt för plastskivor längre, tyvärr. Håll konserter! Gäller frågan författare har nog inget att frukta över huvud taget. Boken är inte död!

Ett pöbelvälde står för allt det lägsta hos människan. Att romantisera pöbeln är bedrägeri, att lisma för den och försöka vinna dess gunst är ryggradslöst.

De som Gardell kallar "pöbel" är du och jag. Och han menar det! FYI jag är inte anonym, mickenordin.se är inte bara slumpvis utvalda bokstäver som slängts ihop.

Demokrati handlar om att öppet kunna tillhöra partier, kyrkor och intresseorganisationer, att öppet kunna uttrycka sina åsikter utan att riskera att trakasseras.

Det är den direkta motsatsen till det pöbelvälde sådana som Karl Sigfrid och Tele2-chefen Niclas Palmstierna vill skapa utrymme för.

Det är uppenbart att Gardell är livrädd för att vi medborgare är på väg att ta makten i våra egna händer, att det inte längre är gammelpartier (och kyrkan!) som har oinskränt makt längre. Nu finns det individer som vaktat upp och yrvaket märker att de är del av en gemenskap och att de lika gärna kan ta makten själva, i stället för att överlämna den till överheten som hållt dem sövda.

Ända sedan de tidigaste hög-kulturerna, i Mesopotamien mellan floderna Eufrat och Tigris då det växte fram städer som hade ett reglerat -politiskt styre och någon form av armé och ordningsväsende, har vi haft lagar som reglerar på vilka villkor människan skall leva samman och en överhet som kan se till att -lagarna efterlevs. I antiken uttryckte man det med att Gud satt gränser för kaos.

Det är vi människor som bör ha rätt att tillsammans bestämma vilka regler vi skall leva efter. För fyra år sedan var det inte olagligt att fildela upphovsrättskyddat material, det är ni, inte vi som ändrar på reglerna. Det är ni, inte vi, som inför ett övervakningssamhälle där staten försöker detaljstyra medborgarna i stället för att medborgarna skall styra staten.

De gränserna måste upprätthållas för att inte kaos åter ska breda ut sig, för att inte den anonyma pöbeln med sina övergrepp ska ha makten.

Jonas Gardell, regeringsformens första paragraf inleds så här:  "All offentlig makt i Sverigeutgår från folket.", det kallas demokrati, inte pöbelvälde… Det är uppenbart att det inte är några frihetsälskare med höga ideal som finns på den andra sidan, här är det personer som tycker att det är statens uppgift att säkra deras inkomst, oavsett om de utför ett arbete som någon vill betala för eller ej, och oavsett om det innebär massövervakning av en förtryckarregim.

Jag har skrivit en rätt användbar extension till MediaWiki med benägen hjälp av David Öhlin. Det programtillägget kan ändra vilka tabbar som visas för en användare som kommer till din wiki:

Att skriva extensions till MediaWiki är både enkelt och kul. MediaWiki är skriven i PHP, så det är en förutsättning att du kan det språket för att kunna hacka MediaWiki. Jag tänkte här gå igenom ett enkelt exempel på hur man kan göra för att skriva en egen extension. Här blir exemplet en extension som låter dig byta logo direkt på wikin (om du nu skulle vara som google och vill byta logo ofta 8) ).

En enkel extension för MediaWiki består av tre delar, varav två är obligatoriska för funktionen. Först måste du få MediaWiki att köra din extension. Det kan du göra på två sätt, antingen via arrayen $wgExtensionFunctions, eller via en av MediaWikis hooks. Jag kommer inte gå igenom hooks här, men du kan kolla själv på mediawiki.org:

I stället kommer jag använda den första metoden. Jag börjar med att bestämma vad min funktion skall heta, i det här fallet bir det "setLogo". Jag lägger sedan till den i ExtensionFunctions arrayen:

$wgExtensionFunctions[]='setLogo'; //Register function

Nästa steg blir att tala om för MediaWiki att du har skrivit en extension och få wikin att visa information om den på specialsidan "Special:Version". Det görs med arrayen $wgExtensionCredits:

$wgExtensionCredits['other'][] = array(
    'name' => 'SetLogo',
    'version' => 0.1,
    'author' => 'Micke Nordin',
    'url' => 'http://mickenordin.se/',
    ‘description’ => 'Easy interface for changing logo',
);

Ovanstående är väl rätt självförklarande, man beskriver helt enkelt sin extension.

Slutligen måste du skriva din funktion:

function setLogo()
{
    $logoURL = Article::newFromId(Title::newFromText("Mediawiki:LogoURL")->getArticleId());
    if(isset($logoURL)) //If that worked
    {
        global $wgLogo;
        $wgLogo = $logoURL->getRawText(); //Set $wgLogo to the URL on that page
       
    }
   
    return true;
}

Jag har bestämt att jag vill lagra URL till min logo på en sida i MediaWiki-namnrymnden kallad "MediaWiki:LogoURL". Jag använder metoden Article::newFromId för att skapa ett objekt av typen Article som jag lagrar som $logoURL. newFromId tar ett idnummer för en artikel som argument och jag använder metoden getArticleId() på ett nytt objekt av typen Title som jag skapar med metoden newFromText där parametern är namnet på sidan jag vill läsa in. Kanske finns det ett enklare sätt att skapa ett objekt av typen Article, jag vet inte. Sedan kollar jag om objektet har skapats korrekt. Om det inte gjort det kan det t.ex. bero på att sidan vi vill hämta url:en från inte är skapad ännu. Därefter ändrar jag värdet på den globala varibeln $wgLogo som innehåller sökvägen till logon. Det gör jag med den nya metoden getRawText(). Metoden är så ny, att den bara funkar med utvecklingsversionen av MediaWiki och inte den sensste stabila utgåvan som i dagsläget är 1.14.0. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att ens extension alltid bör returnera true. Klart! Nu kan man lägga in den fullständiga sökvägen till en bild man vill ha som logo på wikisidan MediaWiki:logoURL och sedan kommer MediaWiki att visa den bilden som logo i de skins som har en sådan. Allt som allt ser koden ut så här:

<?php

$wgExtensionFunctions[]='setLogo'; //Register function

$wgExtensionCredits['other'][] = array(
    'name' => 'SetLogo',
    'version' => 0.1,
    'author' => 'Micke Nordin',
    'url' => 'http://mickenordin.se/',
    ‘description’ => 'Easy interface for changing logo',
);

function setLogo()
{
    $logoURL = Article::newFromId(Title::newFromText("Mediawiki:LogoURL")->getArticleId());
    if(isset($logoURL)) //If that worked
    {
        global $wgLogo;
        $wgLogo = $logoURL->getRawText(); //Set $wgLogo to the URL on that page
       
    }
   
    return true;
}

Du installerar programtillägget som vanligt genoma att placera koden i extensionsmappen på servern och lägga sedan använda require_once för att inkludera filen i LocalSettings.php. I det här fallet blir det:

 require_once "$IP/extensions/setLogo/setLogo.php";

om du lagt filen i en mapp kallad "setLogo" i din extensionskatalog och sdan döpt filen till "setLogo.php".

Se även:

Läs även andra bloggar om , ,

I dag gick jag till ICA för att köpa Leksandsknäcke. Väl på affären plockar jag på mig en förpackning brungräddat Leksandsbröd, men blir stoppad av en anställd på affären som säger att jag inte får köpa brödet utan att jag också köper normalsaltat Bregott. Jag har dock några kompisar som själva brukar kärna smör och ge till mig utan att ta betalt, så jag säger att jag inte är intresserad utan bara vill ha hårdbrödet. Bryskt rycker den butiksanställda personen förpackningen ur handen på mig och säger att det där får jag ta med mejeriet som tillverkar Bregott. Brödet kommer tillsammans med smöret från leverantören, säger personen, så vi kan inte göra något.

Så gick det förstås inte till. Jag försökte köpa en bärbar HP550 från Dustinhome. De ville inte sälja den utan operativsystem till mig. När jag påtalade att jag inte trodde att det var lagligt enligt gällande konkurenslagstiftning att tvinga på mig mjukvara, när jag bara ville ha datorn fick jag följande svar:

Detta får ni ta med Microsoft då dessa kommer förinstallerade till oss. Det är ingenting vi blandar oss i, beklagar!

Kul! De vill inte sälja hårdbröd utan att jag samtidigt köpte smör. Gillar du inte dealen, ta upp det med smörtillverkaren. What?

Se även:

Läs även andra bloggar om , , , , ,

Jag har länge varit fundersam på hur jag skulle göra med min hemsida mickenordin.se. Jag installerade Drupal i någon tanke att jag skulle lära mig en till CMS, men det blev inte mycket till innehåll. Något som också störde mig var det disparata utseendet min site fick, WordPress såg ut på ett sätt medan Drupal såg ut på ett annat. Så var det ända tills den enkla lösningen slog mig: jag installerade en till MediaWiki, vid sidan av min testwiki, och sedan portade jag WordPresstemat till ett eget MediaWikiskin.

Resultatet kan du se här: av länkarna ovan är det bara "blogg"-länken som går till WordPress, resten går till MediaWiki. På MediaWikin finns också den extension som jag skrivit tillsammans med David Öhlin: DynamicTabs, den används  i det här fallet för att gömma länkarna "redigera", "historik" osv på wikin, eftersom det bara är jag som ska redigera där.

Att porta temat var tämligen enkelt, jag kopierade helt enkelt exempelskinnet som finns på MediaWiki.org, skrev om det till att innehålla samma element som WordPresstemat och sedan flyttade jag över lämpliga delar av css:en. Temat som jag använder kommer förövrigt från SiteGround.

 

Switch to our mobile site

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin